VAN DEN BERG Training > Inschrijven > Aangepast Tennis

Info

New or Forgotten?

Aangepast tennis is tennis voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen die speciaal onderwijs volgen. Bij Aangepast tennis staat het plezier en enthousiasme voorop, het is goed voor de conditie en het verder ontwikkelen van motorische en sociale vaardigheden van de speler. Het kan onderling gespeeld worden, maar er kan ook aan de reguliere verenigingsactiviteiten worden deelgenomen. Aangepast tennis is met name bestemd voor spelers die ten gevolge van hun verstandelijke beperking en/of een vorm van gedragproblematiek te veel belemmeringen ondervinden om mee te doen aan reguliere evenementen.

Voor inschrijven mail naar info@vandenberg-training.nl

 Property Sheet
Aangepast tennis groep HTV

Aangepast tennis TV De Ruucstoppelen